Kod:
0042C6E6  > E9 8B0F0000  JMP EBENEZER.0042D676

0042C6EB   90       NOP

0042D66E  . 2B 74 70 5F 61>ASCII "+tp_all",0

0042D676  > 8D85 FCFEFFFF LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-104]

0042D67C  . 68 6ED64200  PUSH EBENEZER.0042D66E          ; ASCII "+tp_all"

0042D681  . 50       PUSH EAX

0042D682  . E8 DC67FDFF  CALL EBENEZER.00403E63

0042D687  . 59       POP ECX

0042D688  . 85C0      TEST EAX,EAX

0042D68A  . 59       POP ECX

0042D68B  . 75 2D     JNZ SHORT EBENEZER.0042D6BA

0042D68D  . 03FB      ADD EDI,EBX

0042D68F  . 8D85 FCFEFFFF LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-104]

0042D695  . 57       PUSH EDI

0042D696  . 50       PUSH EAX

0042D697  . E8 3A40FDFF  CALL EBENEZER.004016D6

0042D69C  . 8D85 FCFEFFFF LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-104]      ; |

0042D6A2  . 50       PUSH EAX                 ; |Arg1

0042D6A3  . E8 D8400D00  CALL EBENEZER.00501780          ; \EBENEZER.00501780

0042D6A8  . 83C4 0C    ADD ESP,0C

0042D6AB  . 83F8 00    CMP EAX,0

0042D6AE  . 74 08     JE SHORT EBENEZER.0042D6B8

0042D6B0  . 50       PUSH EAX

0042D6B1  . 8BCE      MOV ECX,ESI

0042D6B3  . E8 BF53FDFF  CALL EBENEZER.00402A77

0042D6B8  >^EB AA     JMP SHORT EBENEZER.0042D664

0042D6BA  > 8D85 FCFEFFFF LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-104]

0042D6C0  .^E9 27F0FFFF  JMP EBENEZER.0042C6EC
ne işe yarar nasıl kullanılır örnek vereyim.

+tp_all 52 yazdığın zaman 52 bdw olsun diyelim 52 zone sindeki humanları elmorad castle atar karus ları lufersona atar