1299 Görevli Myko (Database+Server Files+Map+Pacht) Süper kurulum eksiksiz 2020

 • koreko

asiyim

Kayıtlı Üye
16 Eylül 2012
253
0
16
40
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.Aiserver ebeneser acme lisans hatası veriyo çözümü varmı ?
 

t1meout

Kayıtlı Üye
17 Şubat 2013
730
1
18
26
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.Tskler Denicegim
 

ByEren0

Kayıtlı Üye
22 Mart 2013
324
0
16
28
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.saol kardeşim güzel db
 

apo3820

Kayıtlı Üye
4 Mart 2013
462
12
18
31
www.facebook.com
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.1299 server fileslerin hepsine uyumludur sadece map klasörünü eksiksiz atmanız yeterlidir.C++ HATASI ALANLAR BU KODU KULANABİLİR

Kod:
if exists (select * from dbo.sysobjects where id =  object_id(N'[dbo].[PPCARD_ITEM_PROBABILITY]') and OBJECTPROPERTY(id,  N'IsUserTable') = 1)

 drop table [dbo].[PPCARD_ITEM_PROBABILITY]

 GO

 

 CREATE TABLE [dbo].[PPCARD_ITEM_PROBABILITY] (

   [ItemID] [int] NULL ,

   [Type] [tinyint] NULL ,

   [nCount] [int] NULL ,

   [Rate] [int] NULL 

 ) ON [PRIMARY]

 GO

 

INSERT INTO [PPCARD_ITEM_PROBABILITY] VALUES (120810191,1,1,1)DELETE FROM K_NPC WHERE sSid = 24000

DELETE FROM K_NPC WHERE sSid = 24002

DELETE FROM K_NPC WHERE sSid = 24003

INSERT INTO K_NPC (sSid, strName, sPid, sSize, iWeapon1, iWeapon2, byGroup, byActType, byType, byFamily, byRank, byTitle, iSellingGroup, sLevel, iExp, iLoyalty,iHpPoint, sMpPoint, sAtk, sAc, sHitRate, sEvadeRate, sDamage, sAttackDelay, bySpeed1, bySpeed2, sStandtime, iMagic1, iMagic2, iMagic3, sFireR, sColdR, sLightningR, sMagicR, sDiseaseR, sPoisonR, sLightR, sBulk, byAttackRange, bySearchRange, byTracingRange, iMoney, sItem, byDirectAttack, byMagicAttack, byMoneyType) VALUES (24000,'Ronark Land Base Monument',14005,120,0,0,3,0,156,1,1,1,0,80,0,0,250000,0,0,2500,124,124,0,1000,0,0,1000,0,0,0,250,250,250,250,250,250,250,100,5,5,5,32000,32578,0,0,0)

INSERT INTO K_NPC (sSid, strName, sPid, sSize, iWeapon1, iWeapon2, byGroup, byActType, byType, byFamily, byRank, byTitle, iSellingGroup, sLevel, iExp, iLoyalty,iHpPoint, sMpPoint, sAtk, sAc, sHitRate, sEvadeRate, sDamage, sAttackDelay, bySpeed1, bySpeed2, sStandtime, iMagic1, iMagic2, iMagic3, sFireR, sColdR, sLightningR, sMagicR, sDiseaseR, sPoisonR, sLightR, sBulk, byAttackRange, bySearchRange, byTracingRange, iMoney, sItem, byDirectAttack, byMagicAttack, byMoneyType) VALUES (24002,'Colony Zone Monument',14005,120,0,0,3,0,156,1,1,1,0,80,0,0,500000,0,0,5000,124,124,0,1000,0,0,1000,0,0,0,250,250,250,250,250,250,250,100,5,5,5,32000,32578,0,0,0)

INSERT INTO K_NPC (sSid, strName, sPid, sSize, iWeapon1, iWeapon2, byGroup, byActType, byType, byFamily, byRank, byTitle, iSellingGroup, sLevel, iExp, iLoyalty,iHpPoint, sMpPoint, sAtk, sAc, sHitRate, sEvadeRate, sDamage, sAttackDelay, bySpeed1, bySpeed2, sStandtime, iMagic1, iMagic2, iMagic3, sFireR, sColdR, sLightningR, sMagicR, sDiseaseR, sPoisonR, sLightR, sBulk, byAttackRange, bySearchRange, byTracingRange, iMoney, sItem, byDirectAttack, byMagicAttack, byMoneyType) VALUES (24003,'Ardream Monument',14005,120,0,0,3,0,156,1,1,1,0,80,0,0,100000,0,0,1000,124,124,0,1000,0,0,1000,0,0,0,250,250,250,250,250,250,250,100,5,5,5,32000,32578,0,0,0)

DELETE FROM K_NPCPOS WHERE NpcID = 24000

DELETE FROM K_NPCPOS WHERE NpcID = 24002

DELETE FROM K_NPCPOS WHERE NpcID = 24003

INSERT INTO K_NPCPOS (ZoneID, NpcID, ActType, RegenType, DungeonFamily, SpecialType, TrapNumber, LeftX, TopZ, RightX, BottomZ, LimitMinZ, LimitMinX, LimitMaxX,LimitMaxZ, NumNPC, RegTime, byDirection, DotCnt, path) VALUES (201,24002,137,0,0,0,0,1014,1012,1014,1012,1014,1012,1014,1012,1,900,0,0,NULL)

INSERT INTO K_NPCPOS (ZoneID, NpcID, ActType, RegenType, DungeonFamily, SpecialType, TrapNumber, LeftX, TopZ, RightX, BottomZ, LimitMinZ, LimitMinX, LimitMaxX,LimitMaxZ, NumNPC, RegTime, byDirection, DotCnt, path) VALUES (202,24003,137,0,0,0,0,525,526,525,526,525,526,525,526,1,900,0,0,NULL)

INSERT INTO K_NPCPOS (ZoneID, NpcID, ActType, RegenType, DungeonFamily, SpecialType, TrapNumber, LeftX, TopZ, RightX, BottomZ, LimitMinZ, LimitMinX, LimitMaxX,LimitMaxZ, NumNPC, RegTime, byDirection, DotCnt, path) VALUES (203,24000,137,0,0,0,0,509,509,509,509,509,509,509,509,1,900,0,0,NULL)DROP TABLE PREMIUM_SERVICE

CREATE TABLE [dbo].[PREMIUM_SERVICE](

  [strAccountID] [varchar](27) NOT NULL,

  [strType] [smallint] NOT NULL,

  [nDays] [smallint] NOT NULL,

  [PremStart] [smalldatetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]GOSET ANSI_PADDING ON

GOALTER TABLE [dbo].[PREMIUM_SERVICE] ADD CONSTRAINT [DF_PREMIUM_SERVICE_PremStart] DEFAULT (getdate()) FOR [PremStart]

GO

---Chaos Stone---

delete from k_npc where ssid = 24001

delete from k_npcpos where npcid = 24001

delete from k_monster where ssid >= 1987 and ssid <= 2000

insert into [K_NPC] values ('24001','Chaos Stone','14001','120','0','0','3','0','156','1','1','1','0','80','0','0','250000','0','0','2500','124','124','0','1000','0','0','1000','0','0','0','250','250','250','250','250','250','250','100','5','5','5','32000','32578','0','0','0');

insert into [K_NPCPOS] values ('201','24001','137','0','0','0','0','1016','1057','1016','1057','1016','1057','1016','1057','1','28800','0','0','NULL');

insert into [K_MONSTER] values ('1987','[Javana]','1300','120','130450180','0','0','6','0','6','0','0','0','90','1','0','92344','15727','0','1296','299','745','3788','1200','2','8','5000','1315','0','0','0','500','500','500','500','500','500','500','300','5','10','60','32000','0','0','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1988','[Samma]','1300','500','130450180','0','0','5','0','13','0','0','0','90','1406250','0','104370','15727','0','1296','299','745','4149','2000','2','8','5000','1315','0','0','0','500','500','500','500','500','500','500','300','5','10','60','32000','0','0','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1989','[Barrkk]','600','160','0','0','0','6','0','6','0','0','0','55','1406250','0','29155','4864','0','792','96','239','998','1200','5','8','5000','607','0','0','0','500','500','500','500','500','500','500','165','5','10','60','32000','0','0','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1990','[Duke]','1200','120','0','0','0','6','0','12','0','0','0','55','1406250','0','29155','4864','0','594','96','239','832','1000','2','8','5000','1215','300111','0','0','500','500','500','500','500','500','500','150','25','15','60','32000','1','2','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1991','[Bishop]','1200','120','0','0','0','6','0','12','0','0','0','60','1406250','0','36300','5938','0','648','117','290','1045','1000','2','8','5000','1206','300112','0','0','500','500','500','500','500','500','500','175','25','15','60','32000','1','2','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1992','[Bach]','1200','120','0','0','0','6','0','12','0','0','0','65','1406250','0','44520','7155','0','702','140','347','1291','1000','2','8','5000','1207','300113','0','0','500','500','500','500','500','500','500','200','25','15','60','32000','1','2','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1993','[Lobo]','506','180','190250000','0','0','5','0','5','0','0','0','45','1406250','0','17790','3115','0','972','63','155','483','1000','5','7','5000','506','0','0','0','500','500','500','500','500','500','500','175','5','5','60','32000','0','0','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1994','[Lupus]','506','180','140450000','0','0','5','0','5','0','0','0','50','1406250','0','23010','3927','0','1080','78','194','650','1000','5','7','7000','507','0','0','0','500','500','500','500','500','500','500','175','5','5','60','32000','0','0','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1995','[Lycaon]','506','180','140650000','0','0','5','0','5','0','0','0','55','1406250','0','29155','4864','0','1188','96','239','832','1000','5','7','10000','508','0','0','0','500','500','500','500','500','500','500','200','5','5','60','32000','0','0','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1996','[Attila]','1400','100','0','0','0','5','3','14','0','0','0','85','1406250','0','89650','13651','1','1224','261','649','2129','2000','2','9','5000','1400','300104','300105','0','500','500','500','500','500','500','500','300','30','10','60','32000','2','5','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1997','[Barkirra]','600','130','0','0','0','6','0','6','0','0','0','60','1406250','0','36300','5938','0','864','117','290','1254','1200','5','8','5000','608','0','0','0','500','500','500','500','500','500','500','165','5','10','60','1320','0','0','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1998','[Acer]','1400','80','0','0','0','1','3','14','0','0','0','85','1406250','100','89650','13651','0','1224','261','649','2129','2000','2','9','5000','1401','300104','300105','0','500','500','500','500','500','500','500','200','30','10','45','32000','2','5','0');

insert into [K_MONSTER] values ('1999','[Shaula]','907','500','0','0','0','5','0','9','0','0','0','75','1406250','0','64485','10060','0','1080','194','483','1263','1000','2','9','10000','914','300101','0','0','500','500','500','500','500','500','500','100','5','10','60','32000','0','2','0');

insert into [K_MONSTER] values ('2000','[Lesath]','907','500','0','0','0','5','0','9','0','0','0','75','1406250','0','64485','10060','0','1080','194','483','1263','1000','2','9','10000','908','300101','0','0','500','500','500','500','500','500','500','100','5','10','60','32000','0','2','0');
 

ahmetuysal

Kayıtlı Üye
7 Ekim 2013
80
0
6
25
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.saol ama bu tür db tutmaz kolay kolay
 

asiyim

Kayıtlı Üye
16 Eylül 2012
253
0
16
40
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.kardeş senin verdiğin fileslerle nasıl yapcaz lisans hatası veriyor ?
 

ByEren0

Kayıtlı Üye
22 Mart 2013
324
0
16
28
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.sen nediyorsun ya :D bu db tutar ama ufak tefek editlemen gerekli
 

asiyim

Kayıtlı Üye
16 Eylül 2012
253
0
16
40
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.bedava dağıtılan db tabiki tutmaz :) db güzel olsa zaten paylaşmaz kimse
 

Vakana

Administrator
Yönetici
KoCuce.Com
7 Mart 2012
12,807
227
63
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.Tebrikler Güzel Çalişma Bakalim :)
 

Che

Kayıtlı Üye
3 Nisan 2013
462
8
18
28
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.tesekkurler....................
 

apo3820

Kayıtlı Üye
4 Mart 2013
462
12
18
31
www.facebook.com
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.yorumlar için teşekkürler arkadaşlar..bu db ve gerekli her şeyini paylaşmamın sebebi pvp serverlerin bir adım daha ileriye gitmesini istediğimden..
 

asdfgh40

Kayıtlı Üye
14 Ekim 2012
275
0
16
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.eywallah dostum
 

sirjoe

Kayıtlı Üye
13 Ekim 2013
98
0
6
28
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.tesekkurler
 
8 Ağustos 2012
1,420
0
36
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.Ty Yararli Paylasim
 

akser465

Yeni Cüce
9 Kasım 2013
18
0
1
26
Cevap: 1299 görevli myko (database+server files+map+pacht) süper kurulum eksiksiz.teşekkürler deniyceöm