Banka başlangıç sorunsuz !!!!!!

  • koreko

Rome-KO

Kayıtlı Üye
13 Şubat 2013
118
0
16
33
[HIDE]TABLOMUZU DB'MİZE EKLEYELİM

[HIDE]

Kod:
CREATE TABLE [dbo].[BANKASTART](

[Char] [smallint] NULL,

[WareHouseData] [varchar](1600)NULL,

) ON [PRIMARY]GOINSERT INTO BANKASTART VALUES (1,NULL)
PROSEDÜRÜ EKLEYELİM

Kod:
USE [Kn_online]

GO

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[StartBanka]    Script Date: 08/23/2010 19:36:54 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[StartBanka]

@AccountID    char(21)

AS--Yazan ve Cizen: AKI

--pvpke.comDECLARE @row varchar(1600)

SET @row = null

SELECT @row = WareHouseData FROM WAREHOUSE WHERE strAccountID = @AccountID

IF @row IS null

BEGIN

update WAREHOUSE set WarehouseData = ( select WarehouseData from BANKASTART where Char = '1' ) 

where strAccountID = @AccountID

END


Create_New_Char Prosedürünü açın ve en alta inin GO komutunun üstüne yapıstırın.Kod:
EXEC StartBanka @AccountID

IF @@ERROR <> 0

BEGIN

ROLLBACK TRAN

SET @nRet = 4

RETURNENDCOMMIT TRAN

SET @nRet = 0


Banka başlangıç itemlerini, İnventory editor ile ekleyin veya Oyundan daha önce açtığınız bir Char'ın bankasına ekleyin.Öneri: Oyuna giriş ID'si BANKA , Şifresi BANKA , Oyundaki nickide BANKA olabilir. Ben BANKA giriş ID liye göre yazmaktayım.İtemleri BANKA ID'li hesaba ekledikten sonra, Aşağıdaki kodu QA da uygulayın F5 yapın.

Kod:
update BANKASTART set WarehouseData = (select WarehouseData from WAREHOUSE where strAccountID like 'BANKA') where Char = '1'
ALINTIDIR
[/HIDE]